woensdag 18 maart 2020

Caritas0492 in tijden van de Coronacrisis...

Caritas0492 had noodgedwongen de maaltijden in onze ruimtes stopgezet vanwege de overheidsmaatregelen. 


We werken wel aan een mogelijkheid om toch onze gasten te kunnen ondersteunen, juist nu het zo moeilijk is. Een beetje creatief zijn!


Woensdagavonden zijn we er weer om 18:00, met voedsel geven aan onze noodlijdende broeders en zusters. We serveren geen warme maaltijden, dat mag helaas niet. Wel zetten we de grote deur onder de toren van de Jozefkerk open en daar zullen onze vrijwilligers verse soep in verpakking, en gesealde verse broodjes uitdelen. We hebben meestal ook groente en fruit. We dragen zorg voor uiterste hygiëne, iedereen moet de 1.5 m. afstand bewaren en men mag het voedsel meenemen maar niet ter plaatse nuttigen. We mogen de armen niet vergeten, maar het vraagt wel creativiteit hoe we ze dan kunnen dienen.

We hopen binnenkort ook op andere locaties weer zo te kunnen starten.


Ondertussen werkt onder meer Hart voor Minima voor de mensen die moeilijk kunnen rondkomen. 

donderdag 17 november 2016

Barmhartigheid in de praktijk

In onze Helmondse parochies leggen we ons - gestimuleerd door het heilig jaar van de Barmhartigheid (2016) - meer en meer toe op een belangrijke taak van de christelijke geloofsgemeenschap: Caritas. Het verzorgd vieren van de liturgie en het overdragen van het geloof, kan niet zonder concrete naastenliefde bestaan. 

Op deze pagina vindt u alles wat er in Helmond vanuit de kerken wordt georganiseerd voor de medemens in nood. 

Onder de naam 'Caritas0492/maaltijden' en 'Soepbus' verstrekken we op meerdere momenten in de week voedsel aan de minima, mensen met honger, of vluchtelingen. 

Om dit te dragen en ondersteunen, vragen wij elke zondag aan de gelovigen in de Lambertusparochie om voedsel te doneren ten behoeve van de noodlijdenden, in de caritas-winkelmandjes

Daarnaast zijn de Lambertusparochie, de Damiaanparochie en de Protestantse gemeente, begonnen aan een ‘maatjesproject’ voor mensen met schulden: Schuldhulpmaatje

Wij hopen u hiermee te informeren, en mocht u zich uitgedaagd weten om mee te doen, dan bent u van harte welkom! Meldt u zich bij een van de leden van het pastoraal team, of de coördinatoren die in de bovenstaande menu's worden genoemd, zij brengen u dan in contact met een van de de activiteiten. 


"Onbarmhartig zal het oordeel zijn voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen, maar de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Broeders, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien? Kan zo'n geloof hem soms redden. Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten, en iemand van u zou zeggen: “Geluk ermee! Houd u warm en eet maar goed,” en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood. Het is duidelijk dat een mens wordt gerechtvaardigd door daden en niet alleen door geloof."    (Brief van de apostel Jakobus, hoofdstuk 2, 13-17.24)

Een mooie reportage op Omroep Helmond kunt u hier bekijken.