woensdag 14 oktober 2020

Caritas0492 in tijden van de Coronacrisis...

Caritas0492 moet noodgedwongen de maaltijden in onze ruimtes stopzetten vanwege de overheidsmaatregelen. 

We serveren op onze locaties wel eenvoudige maaltijden om af te halen. Wij willen onze gasten kunnen ondersteunen, juist nu het zo moeilijk is. 

Maandag-, woensdag-, en vrijdagavonden bent u welkom om 18:00. We serveren geen volledige warme maaltijden, dat mag helaas niet. Wel zullen onze vrijwilligers verse soep in verpakking, gesealde verse broodjes, en waar mogelijk fruit, groente of iets extra's uitdelen. 

We dragen zorg voor uiterste hygiëne, iedereen moet de 1.5 m. afstand bewaren en men mag het voedsel meenemen maar niet ter plaatse nuttigen. Bovendien moeten de gasten met groepen van maximaal 4 personen op 1,5 afstand staan, geen grotere samenscholingen..

Dinsdag en donderdag is er momenteel geen afhaalmoment.


donderdag 17 november 2016

Barmhartigheid in de praktijk

In onze Helmondse parochies leggen we ons - gestimuleerd door het heilig jaar van de Barmhartigheid (2016) - meer en meer toe op een belangrijke taak van de christelijke geloofsgemeenschap: Caritas. Het verzorgd vieren van de liturgie en het overdragen van het geloof, kan niet zonder concrete naastenliefde bestaan. 

Op deze pagina vindt u alles wat er in Helmond vanuit de kerken wordt georganiseerd voor de medemens in nood. 

Onder de naam 'Caritas0492/maaltijden' en 'Soepbus' verstrekken we op meerdere momenten in de week voedsel aan de minima, mensen met honger, of vluchtelingen. 

Om dit te dragen en ondersteunen, vragen wij elke zondag aan de gelovigen in de Lambertusparochie om voedsel te doneren ten behoeve van de noodlijdenden, in de caritas-winkelmandjes

Daarnaast zijn de Lambertusparochie, de Damiaanparochie en de Protestantse gemeente, begonnen aan een ‘maatjesproject’ voor mensen met schulden: Schuldhulpmaatje

Wij hopen u hiermee te informeren, en mocht u zich uitgedaagd weten om mee te doen, dan bent u van harte welkom! Meldt u zich bij een van de leden van het pastoraal team, of de coördinatoren die in de bovenstaande menu's worden genoemd, zij brengen u dan in contact met een van de de activiteiten. 


"Onbarmhartig zal het oordeel zijn voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen, maar de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Broeders, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien? Kan zo'n geloof hem soms redden. Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten, en iemand van u zou zeggen: “Geluk ermee! Houd u warm en eet maar goed,” en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood. Het is duidelijk dat een mens wordt gerechtvaardigd door daden en niet alleen door geloof."    (Brief van de apostel Jakobus, hoofdstuk 2, 13-17.24)

Een mooie reportage op Omroep Helmond kunt u hier bekijken.