Onze missie

Voor mensen die van U verlaten zijn,
voor allen die hun lot niet kunnen dragen,
voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen.
Voor uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand.

(uit het Lied ‘Groter dan ons hart’)Vrienden

Geïnspireerd door een boodschap van liefde en hoop, wil Caritas0492 er zijn voor mensen die ‘niemand’ zijn in de ogen van velen. Vrienden zijn voor mensen die niemand lijken te zijn temidden van formulieren en regelingen. Vrienden zijn voor mensen die tussen wal en schip vallen en van kastje naar muur lopen maar die ondertussen gewoon honger hebben. Zij die niemand lijken te zijn, niemand hebben, voor hen willen wij er zijn.


Voor wie willen wij er zijn als vrienden? Mensen die in de regio Helmond leven of wonen, die ondanks alle voorzieningen van onze samenleving, tóch niet kunnen rondkomen, tóch net niet binnen regelingen vallen, nog moeten wachten op hulp of zich schamen voor hun nood, of tóch de weg niet vinden, en dus tóch… honger hebben. Honger. Het komt voor, verborgen of niet. Ook in Helmond en omgeving. Alleenstaanden, gezinnen, ontheemden. Hebben ze honger? Wij vragen niet waarom en hoe. Wij vragen niet naar papieren. Dat doen vrienden niet. Wij willen hen gewoon te eten geven. Met een warme hand een warme maaltijd. 

Hoe willen wij vrienden zijn voor mensen? Een hartelijke ontvangst, en een gezonde maaltijd. Met vele handen die zich sterk maken, die koken, bedienen, verzorgen. Eten en voelen dat niemand ‘niemand’ is. In onze huiskamer of voor mensen thuis.
Verder willen we mensen helpen, als ze schulden hebben, en er niet meer uit komen. Hen bijstaan, zodat ze niet het gevoel hebben dat ze verloren zijn.

Met wie willen wij deze hongerigen te eten geven? Samenwerkend met en aanvullend op allen die zich bezig houden met hulpverlening in Helmond. Elkaar aanvullend en waarderend, verwijzend en ondersteunend. Breed gedragen en gepassioneerd. Hulp bieden aan vrienden met hulp van velen, jong en oud, vanuit onderwijs, bedrijfsleven, met sponsoren en vrijwilligers. Hoe breder gedragen, hoe vaker we kunnen helpen, hoe minder honger er zal zijn. Wij staan aan het begin. We hebben veel mensen en middelen nodig. Met u, Helmonders voor Helmonders? Iemand voor ‘niemand’?