Schuldhulpmaatje

schuldhulpmaatje.nl
SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden.

Schulden los je alleen op door structurele hulp, waarbij mensen leren zelf regie te nemen over hun financiële situatie. Het uitgangspunt is dat je iemand in moeilijkheden niet in de steek laat. SchuldHulpMaatjes gaan naast mensen met schulden staan. En samen kijken en leren hoe zij vrij kunnen komen van een (dreigende) schuld. Iedereen die hulp nodig heeft bij financiële problemen, kan rekenen op de steun van onze maatjes. SchuldHulpMaatje werkt in Helmond waar mogelijk samen met maatschappelijke professionele instanties en andere aanvullende initiatieven.
Op 5 september 2017 is in het kader van SchuldHulpMaatje Helmond een stichting opgericht. Een mijlpaal voor alle betrokkenen van de Damiaanparochie, de Lambertusparochie en de Protestantse gemeente op de weg naar extra hulp bij de bestrijding van armoede in Helmond. De officiële naam van deze Stichting luidt “SchuldHulp Helmond” en dus niet SchuldHulpMaatje (Helmond). Dat is voorbehouden aan de landelijke vereniging met die naam. In de dagelijkse praktijk zal echter SchuldHulpMaatje Helmond gebruikt worden.

In artikel 2 van de nieuwe stichting staat het doel van SchuldHulpMaatje Helmond: het voorkomen en oplossen van financiële schuldproblematiek van particulieren, geïnspireerd door Bijbelse motivatie. De stichting selecteert daarvoor vrijwilligers, die conform de uitgangspunten van de landelijke vereniging, als SchuldHulpMaatje getraind, (her)gecertifieerd en actief worden.

Nieuwsgierig? Wilt u misschien meedoen als maatje om mensen weer op weg te helpen? Kijk dan op www.schuldhulpmaatje.nl en https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/helmond-in-oprichting/  . Meer informatie bij Ed Heinen, voorzitter SchuldHulpMaatje Helmond (aeheinen@cs.com ; 06 53730919).


Voor de katholieke gemeenschappen is SchuldHulpMaatje een belangrijke stap in onze hulp aan de noodlijdende medemens in Caritas0492. Het is goed en nodig om mensen met honger te eten te geven. Maar honger en armoede zijn vaak een gevolg van schulden of budgetproblemen, of het niet kennen van de weg naar het juiste loket voor extra tegemoetkomingen en toeslagen. Mensen helpen aan de bron van hun problemen, is daarom van groot belang. Geld of voedsel geven is één, maar deskundige hulp is daarbij onmisbaar.

Het Landelijk Servicepunt SchuldHulpMaatje helpt met het vinden van landelijke fondsen en het werven van maatjes. Geschikte vrijwilligers worden, via een cursus, door professionele mensen opgeleid tot gecertificeerd SchuldHulpMaatje. Mensen met financiële problemen worden via de lokale Gemeentelijke Schuldhulpverlening aangemeld, en gaan mensen in gesprek en begeleiding proberen te helpen.


Nieuwsgierig? Wilt u misschien meedoen als maatje om mensen weer op weg te helpen? Kijk dan zeker op schuldhulpmaatje.nl. Meer informatie bij Jan Schrijver, coördinator. 0492 565248