Soepbus

Caritas0492, de parochies in Helmond, het Leger des Heils, en anderen bieden soepmaaltijden met brood aan mensen die dakloos zijn of niet rond kunnen komen. Een gezamenlijk project: de 'Soepbus'.   Waar en wanneer in Helmond?
  • Dinsdag: de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid in de Van Hornestraat 1 in Helmond-West (Leger des Heils en de Damiaanparochie).
  • Dinsdag: de Pauluskerk in de Paulus Potterlaan 2 in Helmond-Noord.
Op alle locaties beginnen we om 17:30 u.